Precipitats i terbolesa en els vins   Escrit el 27/01/2023 per CASTELL D'ENCUSHem de començar per dir que una dissolució és una barreja homogènia a nivell molecular de 2 o més substàncies pures que no reaccionen entre sí. En aquest sentit, els components (soluts)...